Alüminyumun Özellikleri ve Kullanım Alanları

Okunuyor Alüminyumun Özellikleri ve Kullanım Alanları

Alüminyumun Özellikleri ve Kullanım Alanları

Alüminyumun Özellikleri

Alüminyum hafif metaller gurubunda yer alır ve günümüzde teknik anlamda en çok kullanılan metallerden biridir. Doğada bileşikler halinde bulunur ve yer kabuğunun % 8’ini oluşturur. Alüminyum; magnezyum, potasyum, lityum ve berilyum elementleri ile birlikte hafif metaller grubunda yer alır. Özgül ağırlığı 3.8 gr/cm3 den küçük olan
elementler hafif metaller grubunda yer alır. Alüminyum ise hafiflik sıralamasında magnezyum ve berilyumdan sonra gelir. Hafif metaller arasında alüminyum ve magnezyum en önemlileridir. Ayrıca alaşımlarında mukavemeti önemli miktarda artarken yoğunluğu az miktarda artar. Yüksek elektrik ve ısıl iletkenliği, korozyona
dayanıklılığı, imal kolaylığı ve diğer metaller ile yüksek çekme mukavemetine sahip alaşımlar oluşturabilmesi alüminyumun önemini gittikçe artırmaktadır. Isı ve ışığı çok iyi yansıtmakta olup, manyetik değildir.

Alüminyumun fiziksel özellikleri diğer elementlerin çok az ilavesinde bile büyük oranda etkilenir. Tablo 2.1.’de % 99,95 saflıktaki alüminyumun özellikleri bulunmaktadır.

Alüminyumun Özellikleri ve Kullanım Alanları

Alüminyumun Özellikleri ve Kullanım Alanları

Alüminumun atom numarası 13’tür ve periyodik cetvelin üçüncü grubunda yer alır. Atom ağırlığı 26,97 olan alüminyumun atom çapı 1,43 Aº, iyon çapı ise 0,86 Aº dır. Metaller electron dizilişlerine bağlı olarak bileşik oluştururlar. Alüminyumda aynı şekilde bileşik oluşturur. Elektron yapısı incelendiğinde 1s yörüngesinde iki
elektronla doymuş K seviyesi e 2s yörüngesinde iki elektronla doymuş L seviyesi ile karakterize edilir ve atomun dış M seviyesinde üç elektron bulunur. İkisi 3s ve biri 3p yörünge sindedir. Bu sebeple alüminyumun değeri üçtür.

aluminyum_ozellikleri 2

Alüminyum alaşımlarından bazıları yumuşak çelikle kıyaslanabilecek kadar sağlamdır. Alüminyum sıfır derecenin altında da şekil değiştirme kabiliyetine sahiptir (Eruslu vd, 2000). Alüminyum kolayca preslenebilir, bükülüp uzatılıp rulo haline getirilebilir, ergitilip dökülebilir, haddelenebilir, preslenebilir ve çekilebilir. Ayrıca ısı altında rahatlıkla işlenip şekillenidirilebilir, çekiçle dövülebilir veya uygun bir kalıptan çekilerek istenilen şekiller verilebilir.

Alüminyum ve alaşımlarının mukavemet özellikleri malzemenin saflığına ve imal edilme yöntemlerine göre farklılıklar gösterir. Alüminyumun imalat sekline göre mukavemet özellikleri Tablo 2.2.’de görülmektedir.

aliminyum özellikleri2

Alüminyum dinamik dayanıklılığı ve statik dayanıklılığı saf olma derecesine göredeğişir. Saf halde dinamik dayanıklığı, statik dayanıklılığının 0,4-0,5 katıdır.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın