Radyasyon Nedir?

radyasyon nedir, radyasyon işareti, radyasyon ölçer, radyasyon ne demek, radyasyondan korunma, radyasyon güvenliği yönetmeliği,
Okunuyor Radyasyon Nedir?

Radyasyon Nedir?

Radyasyon Nedir Parçacıklar ya da elektromanyetik dalgalar biçiminde enerji aktarımı veya yayımına
radyasyon denir. Bir maddenin atom çekirdeğinde bulunan nötron sayısı proton
sayısından çok fazlaysa bunun gibi maddeler kararsız bir yapı gösterirler ve
çekirdeğinde bulunan nötronlar alfa, beta, gama gibi farklı ışınlar yayarak
parçalan maktadırlar. Etrafına bu şekilde ışın yayarak parçalanan maddelere radyoaktif
madde denir. Radyasyon aslında doğa olaylarının bir parçasıdır. İnsanlar günlük
yaşantılarında, kaynağı uzaydan gelen kozmik ışınlar, topraktaki radyoaktif elementler
ve insan faaliyetleri olan doğal ya da yapay olan radyasyona sürekli maruz kalmaktadır.

Kararsız durumdaki ağır çekirdekler (83’den fazla protonu olan) sahip oldukları fazla
enerjilerinden kurtulmak için radyasyon yayarak kararlı duruma geçmeye çalışırlar.
Bu olaya radyoaktivite denir.

1789 yılında Martin Heinrich Klaproth tarafından uranyumunun keşfedilmesinden bir
asır sonra Henri Becquel 1896’da radyoaktiviteyi keşfetmiştir.
Uranyumun radyoaktif bir element olduğu ise 1896 yılında Dimitri Mendeleyev
tarafından bulunmuştur.

Radyasyon ışınları uzayda 200.000 km/sn hızla hareket edebilirler. 1902 yılında Irenne
Curie ve eşi tarafından ilk yapay radyasyon keşfedilmiş ve bu keşiften tıp, biyolojik
araştırma, endüstri gibi birçok alanda yararlanılmıştır.

Türkiye’de Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğine (RGY) göre toplum üyeleri için
alınan doz yılda 1 mSv’i geçemez. Bazı durumlarda ardışık 5 yılın ortalaması 1 mSv
maksimum 5 mSv olabilir.

Radyasyon nedir

Radyasyon Tablosu

Binalardaki toprak, granit ve camlar, beslenme kaynakları su ve yiyecekler, her alanda
kullanılan kömür ve petrol, tıptaki röntgen cihazları birer radyasyon kaynağıdır.
Ayrıca alınan radyasyon yaşanılan yerin yüksekliğine göre değişmektedir. Türkiye’de
Erzurum’da yaşayan bir kişi İstanbul’da yaşayan bir insandan 2,5 kat daha fazla
radyasyon alır.

Radyasyon nedir

Radyasyon nedir

Türkiye’de Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğine (RGY) göre, radyasyon görevinde
çalışanların maruz kalacağı etkin dozun ardışık 5 yılın ortalaması 20 mSv’i, herhangi
bir yılda ise 50 mSv’i geçemez.

Günümüzde nükleer radyasyon ile baz istasyonları ve cep telefonlarından yayılan
radyo dalgaları birbirine karıştırılmaktadır.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın